U današnje vrijeme intenzivnog razvoja novih tehnologija koje omogućuju nastajanje mnogih novih medija putem kojih se mogu iskorištavati autorska djela, gotovo je samorazumljiva potreba za stalnim izučavanjem materije autorskog prava i prava srodnih autorskom. Prikazom geneze studija za specijalizaciju autorskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, od Studija za spe cijalizaciju «Autorsko pravo» do Postdiplomskog magisterijskog studija za specijalizaciju «Autorsko pravo», ukazuje se kako je u Hrvatskoj, još od ranih po četaka osamdesetih godina prošlog stoljeća, bila duboko razvijena svijest o potrebi specijalističke edukacije pravnika koji na bilo koji način dolaze u doticaj s autorskim pravom te kako se, unatoč mnogim preprekama i ne samo administrativne prirode, upornošću i zalaganjem trojice izvanrednih ljudi uspjelo u organiziranju studija za specijalizaciju autorskog prava. Ta prvotna, vizionarska ideja o specijalističkom studiju iz autorskog prava dobila svoj konačni oblik kao nastavni predmet koji se i danas kontinuirano izučava na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao dodiplomska nastava, a u zadnje vrijeme i u sklopu doktorskog studija.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 10(2009); str. 15-27.

Preuzmite puni tekst priloga u PDF formatu
HDAPŽeljka Modrušan-Ranogajec // Studij za specijalizaciju autorskog prava