Značajne razlike koje postoje između odredaba sadašnjeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) i prethodnog Zakona o autorskom pravu (ZAP) u velikom su dijelu rezultat usklađivanja ZAPSP s međunarodnim ugovorima i smjernicama Europske unije. U radu se poredbeno analiziraju odredbe o ograničenju autorskog prava koje se nalaze u prethodnom zakonu i one koje se nalaze u aktualnom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, pri čemu se poseban naglasak stavlja na nove odredbe o sadržajnom ograničenju autorskog prava i na način njihove primjene putem trostupanjskog testa. Te odredbe ZAPSP ponajviše su nastale pod utjecajem Smjernice o usklađenju prava u informatičkom društvu, čime se naše autorskopravno zakonodavstvo uskladilo s pravnom stečevinom Europske unije.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 6(2005); str. 111-126.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPŽeljka Modrušan-Ranogajec // Nova sadržajna ograničenja autorskog prava