Zbornik HDAP / vol. 8 / 2007.

 

Obim i sadržaj posljednjih izmjena zakona o intelektualnom vlasništvu, a osobito Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, objavljenih u Narodnim novinama br. 76 od 23. srpnja 2007. i br. 79 od 30. srpnja 2007. godine, već su značajan razlog za stručnu obradu mnogih promjena, putem objavljivanja radova i/ili izlaganja na raznim stručnim skupovima. Imajući na umu navedene promjene kao i proces usklađivanja hrvatskog zakonodavstva, direktive i druge akte u tom području prava u okviru Europske unije pa i šire, smatramo da je potrebnije više nego ikada ranije, radi informiranja stručne javnosti u Republici Hrvatskoj obraditi i obrazložiti, te sa svih aspekata raspraviti predvidive poslove i posljedice koje nas sustižu ili ih uskoro očekujemo. Nadamo se da će tome doprinijeti savjetovanje koje 22. i 23. studenoga 2007. organiziraju Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Hrvatsko društvo za autorsko pravo i Narodne novine d.d.

Radovi koje objavljujemo u ovom Zborniku teme su drugog dana savjetovanja (Zagreb, 23. studenog 2007.) koje je pod zajedničkim nazivom „Kolektivno ostvarivanja autorskog i srodnih prava“ koncipiralo i pripremilo Hrvatsko društvo za autorsko pravo. Takav izbor između niza interesantnih tema, napravilo smo zbog ograničenja koje nameće vremensko trajanje savjetovanja, smatrajući važnim otvoriti raspravu o pitanjima u vezi s perspektivom razvoja kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava.

Niz značajnih novina i dvojbi pokrenula je Europska komisija u listopadu 2005. godine, preporukom o kolektivnom prekograničnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava za legitimne glazbene online servise, pri čemu treba voditi računa o poštovanju propisa kojima se regulira tržišno natjecanje, ali i UNESCO Konvenciji o kulturnoj raznovrsnosti iz 2005. godine. O tome je uslijedio odgovor po nekoliko modela koji se obrađuju u ovom Zborniku.

Poseban dio odnosi se na kolektivno i individualno ostvarivanje izvođačkih prava u nastalom digitalnom okruženju.

Fonografska prava i njihovu zaštitu i dvojbe u kojima udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonografskih prava ZAPRAF, prati slična problematika, a osobito novine koje je donijelo online okruženje (tzv. „Internet prava“ i tzv. „Cross Border Licensing“ – recipročni ugovori).

Stručnu obradu zaslužuju i organizacije za radiodifuziju kao korisnici i nositelji prava u sustavu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava.

Korištenje programskih sadržaja medija s hrvatskom i preuzetom engleskom terminologijom, međunarodnim konvencijama i EU direktivama, načelima i modalitetima djelovanja, a osobito kolektivno ostvarivanje prava, samo su neizostavan dio stručne obrade teme navedenog Savjetovanja, odnosno ovog Zbornika.

Pojavom Interneta, a osobito pojave širokopojasne tehnologije pristupa, postalo je moguće na Internet podizati i s Interneta skidati datoteke koje sadrže glazbene i govorne zapise, nameće se potreba alternative kolektivnom ostvarivanju prava, ali i odgovarajućim tehničkim mjerama zaštite.

Na kraju daje se pregled sudske prakse Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite pred sudovima u Republici Hrvatskoj.

Zahvaljujemo autorima koji su svojim radovima obradili i učinili dostupnim mnoge informacije, ali i dali odgovore, prijedloge i rješenja na mnoge dvojbe. Zahvaljujemo i Narodnim novinama d.d. i Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, izvršnim nakladnicima ovog Zbornika.

Za Uredništvo

mr. sc. Borislav Blažević


HDAPZbornik HDAP / vol. 8 / 2007.