Zbornik HDAP / vol. 7 / 2006.

 

Ovaj Zbornik, Hrvatskog društva za autorsko pravo, sadrži pisane materijale za VII. savjetovanje o autorskom pravu i zajedno sa zbornicima s ranijih savjetovanja predstavlja najveću zbirku znanstvenih i stručnih radova o autorskom pravu na području Republike Hrvatske, a vjerojatno u posljednjih sedam godina i u okviru zemalja jugoistočne Europe.

Pri odabiru i grupiranju tema za savjetovanje pa i zbornik, imali smo na umu potrebe i stanje u zaštiti autorskog prava te dvojbe u provedbi te zaštite. Takav pristup polarizirao je i autore pristiglih i odabranih stručnih radova, od kojih se jedan dio odnosi na teoretske obrade pojedinačnih područja zaštite, gdje je to do sada zapostavljano, drugi na informacije, očekivanja i obaveze koje u zaštiti autorskog prava nameću novi tehnološki i društveni procesi i međunarodni akti u svezi s time u europskim i svjetskim asocijacijama te treći dio koji će bar djelomično pokušati dati prijedloge stavova i odgovora na brojne dvojbe u praktičnoj provedbi zaštite.

Svi stavovi i eventualni prijedlozi, kao i u drugim objavljenim radovima, polazište i stručno opredjeljenje su autora, s time što su podložni i ocjeni stručne javnosti, ali i poticaju na daljnja razmišljanja i stručne radove. Stoga, prije svega zahvaljujemo autorima na stručnim radovima u koje je uloženo mnogo rada.

Svakako, da je Državni zavod za intelektualno vlasništvo, koji nam omogućuje korištenje dvorane s opremom, suorganizator ali i sponzor ovoga savjetovanja.

Svim ostalim sponzorima iskreno se zahvaljujemo.

Zadovoljstvo nam je da i dalje u izdavanju zbornika sudjeluju počevši od 2004. i Narodne novine d.d. te da zajednički izdajemo i ovaj zbornik, na korist svekolikoj stručnoj javnosti i institucijama koje se bave autorskim pravom.

Konačno hvala svim članovima Upravnog odbora i tajniku društva, s kojima smo zajednički pripremali najbitnije pojedinosti organizacije savjetovanja i izdavanja zbornika.

Za Uredništvo
mr. sc. Borislav Blažević


HDAPZbornik HDAP / vol. 7 / 2006.