Zbornik HDAP / vol. 6 / 2005.

 

Hrvatsko društvo za autorsko pravo nastavlja sa serijom međunarodnih savjetovanja s temom autorskog prava koja neprekidno traje od 2000. godine. Dosadašnja savjetovanja, pa i ovogodišnje VII. Međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima, popraćeni su i Zbornikom Hrvatskog društva za autorsko pravo koji se ustalio kao godišnjak i ujedno jedina publikacija u Republici Hrvatskoj koja kontinuirano objavljuje radove o autorskom pravu.

Međunarodno uredništvo je za ovogodišnji, šesti, broj Zbornika odabralo radove priznatih stručnjaka s područja autorskog prava s domaćom i međunarodnom reputacijom. Radovi odabrani za objavljivanje u ovom Zborniku su radovi izlagača na VII. Međunarodnom savjetovanju o autorskom pravu i srodnim pravima koje se održava 25. 11. 2005. u Zagrebu. Prof. dr. sc. Adolf Dietz iz Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München, višestruki sudionik savjetovanja HDAP, u ovom Zborniku i na ovogodišnjem savjetovanju sudjeluje s radom „Constitutional and Quasi-Constitutional Clauses for Justification of Authors’ Rights (Copyright) –From Past to Future“; dr. sc. Silke von Lewinski, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München, stalna sudionica na Savjetovanjima HDAP u Zborniku sudjeluje s dva rada: „Peer-to-peer file sharing: Practical and legal problems and possible solutions“ koji će izložiti i na Savjetovanju, i s radom „Reflections on the Functions and the FUnctioning of Collecting Societies“ koji je izlagala na prošlom savjetovanju; prof. dr. sc. Slobodan Marković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Zavoda za intelektualnu svojinu SCG prvi je put sudionik savjetovanja HDAP, a u ovom Zborniku i na Savjetovanju sudjeluje s radom „Copyright Contracts – Creativity on the Market“. Od domaćih stručnjaka prof. dr. sc. Igor Gliha sudjeluje s radom “O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radom odnosu”; Romana Matanovac, zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje s radom „Utjecaj Direktive EC 2004/48 o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak“, dok je rad „Pictura kao slučaj stjecanja prava vlasništva“ koautorski rad doc. dr. sc. Marka Petraka, Pravni fakultet Sveuličišta u Zagrebu, koji će ga izložiti na Savjetovanju i Romane Matanovac; mr. sc. Željka Modrušan Ranogajec, odvjetnica u Zagrebu, sudjeluje s radom „ Nova sadržajna ograničenja autorsko prava“; mr. sc. Tajana Tomić, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sudjeluje s radom „Pravo slijeđenja“; te Dragan Zlatović, Šibensko kazalište, s radom „Koreografska i pantomimska djela i njihova autorskopravna zaštita“.

Ovaj je Zbornik, kao i njegovi prethodnici, dvojezičan. Ravnopravni jezici su engleski i hrvatski te autori imaju slobodu izbora na kojem će od ta dva jezika njihov rad biti objavljen u ovom Zborniku. Uredništvo i dalje ustraje u nastojanju da Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo bude prepoznatljiv osim po međunarodnom obilježju i po slobodi autora u obradi tema, što obuhvaća i raznolikost stilova, pristupa i stavova. Zbog takvog pristupa urednika i navedenih sloboda potrebno je istaknuti da stavovi autora izneseni u njihovim radovima ne izražavaju nužno i stavove urednika i HDAP. Uredništvo i ovom prilikom zahvaljuje autorima na njihovom sudjelovanju na Savjetovanju kao i radovima predanim za objavljivanje u Zborniku, a posebice na vrlo ugodnoj suradnji. Zahvalu uredništva također zaslužuju gospođe Romana Matanovac, Zrinka Hrčić i mr. Tajana Tomić koje su svojim predanim radom omogućile održavanje savjetovanja i imale veliku ulogu u pripremama ovogodišnjeg Zbornika.

Ovaj je broj Zbornika nastao u suradnji Hrvatskog društva za autorsko pravo i Narodnih Novina d.d. kao nastavak, po mišljenju uredništva, uspješne suradnje započete prošle godine sa Zbornikom Hrvatskog društva za autorsko pravo br. 5. Uredništvo zahvaljuje Narodnim novinama d.d. na nastavku suradnje koja će radi široke dostupnosti Zbornika biti najviše na korist javnosti koju zanimaju teme iz autorskog prava, a to se naročito odnosi na stručnu javnost. Za ovu suradnju posebice je zaslužna gospođa Vesna Grubić, urednica pravne biblioteke Narodnih novina, kojoj uredništvo posebno i toplo zahvaljuje za sav trud u ostvarivanju ovog Zbornika kao i za vrlo ugodnu suradnju.

Za Uredništvo
Igor Gliha


HDAPZbornik HDAP / vol. 6 / 2005.