Zbornik HDAP / vol. 3-4 / 2003.

 

Dvobrojem 3-4 nastavlja se kontinuitet izlaženja Zbornika Hrvatskog društva za autorsko pravo kao godišnjaka specijaliziranog za autorsko pravo, koji je započet 2000. godine. Ovaj se dvobroj sastoji od nekih radova izloženih na četvrtom i petom međunarodnom Savjetovanju o autorskom pravu i srodnim pravima održanih 22.11.2002. odnosno 27.11.2003., a koje su njihovi autori predali urednicima za objavljivanje u Zborniku Hrvatskog društva za autorsko pravo. Unatoč činjenici da ovaj dvobroj sadrži radove nastale u razdoblju od više od godine dana, što je uzevši u obzir dinamiku razvoja autorskog prava relativno dugo razdoblje, urednici smatraju da radovi nisu izgubili na aktualnosti prvenstveno zahvaljujući autorima radova koji su stvorili djela koja kako po obrađenim temama tako i po sadržaju zadržavaju aktualnost unatoč promjenama u pozitivnom pravu. Urednici i ovom prilikom zahvaljuju autorima na njihovom sudjelovanju na Savjetovanju, radovima predanim za objavljivanje u Zborniku, a posebice na vrlo ugodnoj suradnji.

Urednici i dalje ustraju u nastojanju da Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo bude prepoznatljiv po međunarodnom obilježju i po slobodi autora u obradi tema, što obuhvaća i raznolikost stilova, pristupa i stavova. Međunarodno obilježje zahtijeva i slobodu u izboru jezika na kojem se stvaraju djela te su radovi u ovom broju objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku, ovisno o tome na kojem su jeziku napisani. Zbog takvog pristupa urednika i navedenih sloboda potrebno je istaknuti da stavovi autora izneseni u njihovim radovima ne izražavaju nužno i stavove urednika i HDAP.

Izdavanje ovog dvobroja Zbornika, kao i prethodnih brojeva, omogućeno je podrškom Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojemu i ovom prigodom HDAP i urednici Zbornika zahvaljuju. Posebna zahvala iskazuje se gospodinu mr.sc. Željku Topiću, ravnatelju DZIV, na razumijevanju za potrebe kontinuiteta izlaženja ove, za sada jedine, periodične publikacije specijalizirane za autorsko pravo u Hrvatskoj. Urednici također zahvaljuju gospođi Senki Blažekovi za tehničko uređivanje i ovog broja Zbornika. Posebnu zahvalnost zaslužuje i gospođa Romana Matanovac, tajnica HDAP, za iskazanu požrtvovnost kako u pripremanju ovog dvobroja tako i u realizaciji svih aktivnosti HDAP, kao i gospodin Hano Ernst, asistent na katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, za sav trud i umješnost u sastavljanju sažetaka radova objavljenih u ovom Zborniku.

Urednici


HDAPZbornik HDAP / vol. 3-4 / 2003.