Zbornik HDAP / vol. 2 / 2001.

 

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo jedina je periodična publikacija u Republici Hrvatskoj koja je specijalizirana za autorsko pravo. Pri tome je ipak potrebno napomenuti da javno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, kojemu je prvenstvena namjena službena objava registarskih prava industrijskog vlasništva (patenata, žigova, industrijskog obličja, oznaka zemljopisnog podrijetla, planova rasporeda integriranih sklopova), u svom dijelu pod nazivom „Suradnja zavoda“ objavljuje i radove s temom intelektualnog vlasništva, pa tako i autorskog prava. Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, za razliku od tog javnog glasila, privatnopravni je časopis koncipiran da isključivo sadrži tekstove o autorskom pravu i u svezi s njime, i izlaskom ovog drugog broja može se kazati da je počeo izlaziti u seriji.

Prvi dio ovog Zbornika sadrži u najvećem dijelu tekstove radova koji su bili izloženi na Trećem savjetovanju o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo održanom u Zagrebu 16. 11. 2001. na kojem su svojim radovima i izlaganjima sudjelovali prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet u Zagrebu, s izlaganjem pod nazivom: „Suvremeni trendovi u borbi protiv piraterije“; dr. sc. Michaly Ficsor, Predsjednik Mađarskog državnog vijeća za autorsko pravo i bivši Pomoćnik Generalnog direktora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), s izlaganjem pod nazivom „Extra – judicial mechanisms for the settlement of intellectual property disputes“; dr. sc. Miha Trampuž, ravnatelj Slovenske autorske agencije, s izlaganjem pod nazivom : „Customs measures for the enforcement of IPR protection in Slovenia“; dr. sc. Daniela Živković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, s izlaganjem pod nazivom „Elektronička knjiga“, dr. sc. Dražen Dragičević, Pravni fakultet u Zagrebu, s izlaganjem pod nazivom: „Ograničenja autorskog prava na računalnim programima“; Miljenko Jelača, dipl. iur., načelnik Odjela za autorsko pravo i srodna prava Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, s izlaganjem pod nazivom: „Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima“; mr. sc. Mladen Vukmir, odvjetnik u Zagrebu, s izlaganjem pod nazivom: „Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo“; Ante Obuljen, dipl.iur., Hrvatska radio televizija, s izlaganjem pod nazivom: „Prava organizacija za radiodifuziju – zakonsko rješenje i praksa“; Dragan Zlatović, dipl.iur., „Autorskopravna zaštita fiktivnih likova“; Ivan Novaković, Hrvatsko društvo skladatelja Zaštita autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP), s izlaganjem pod nazivom: „Zaštita i ostvarivanje prava autora i drugih nositelja autorskih i srodnih prava u digitalnom okruženju“, Zoran Vujasin, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu, s izlaganjem pod nazivom: „Antipiratske aktivnosti s područja zaštite audiovizualnih djela uključujući neprofesionalni software (igrice) – iskustva“; Domagoj Radin, dipl.iur., Croatia Airlines, s radom pod nazivom: „Zaštita Internet adresa“.

Drugi dio Zbornika sadrži prikaze knjiga važnih za područje autorskog prava s ciljem da se s njima upozna i šira stručna javnost. Treći dio sadrži pretiske tekstova s područja autorskog prava objavljenih u literaturi koja nije specijalizirana za pravo intelektualnog vlasništva, s ciljem da se stručna javnost upozna s njima jer često takvi radovi ne dopiru do „prave publike“.

Međunarodni karakter savjetovanja na kojemu su izložena većina radova koji se nalaze u ovom broju Zbornika proteže se i na sam Zbornik koji sadrži tekstove na hrvatskom i engleskom jeziku, time da oni na hrvatskom imaju sažetke na engleskom, a engleski tekst ima sažetak na hrvatskom jeziku. Uz dvojezičnost, obilježja ovog zbornika su raznolikost tema, stilova, pristupa i stavova te se nastoji da postane prepoznatljiv po slobodi autora u odabiru tema. Zbog takvog pristupa potrebno je napomenuti da stavovi autora izneseni u njihovim radovima ne izražavaju uvijek i stavove urednika i HDAP. Svim autorima i ovom prilikom hvala na njihovim radovima i ugodnoj suradnji.

Za razliku od prvog Zbornika, koji je osim u papirnatom obliku izdan i na CD ROM-u, ovaj, drugi Zbornik nije izdan i na potonjem mediju jer za njega nije pokazan veći interes. Sadržaj ovog Zbornika ipak će se pojaviti i u elektronskom obliku te će se nalaziti na stranicama Hrvatskog društva za autorsko pravo na adresi www.hdap.hr, koje se još uvijek nalaze u eksperimentalnoj fazi, ali se očekuje da uskoro prorade bez početnih prepreka većim dijelom prouzročenih nedostatkom sredstava.

U prvom broju Zbornika dogodile su se veće tehničke greške (najvidljivije su bile u tekstovima I. Glihe, Obilježja novog hrvatskog autorskopravnog poretka i perspektiva razvoja, gdje sedam zadnjih odlomaka ne pripadaju prethodnom tekstu i nije im mjesto u Zborniku i M. Vukmira, Changes of the Croatian Copyright Law at the Turn of the Century u kojem je tekst nepotrebno podvučen) za koje se i ovim putem ispričavamo. U ovom su se broju takve početne greške nastojale izbjeći uz nadu da se više neće ponavljati.

Izdavanje ovog Zbornika, kao i prethodnog, omogućila je podrška Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojemu se HDAP i urednici Zbornika zahvaljuju, a posebnu zahvalu dugujemo ravnatelju DZIV-a gospodinu Hrvoju Junašević. Zasluge za realizaciju ovog Zbornika ima i tehnička urednica gospođa Senka Blažeković, te se njoj također zahvaljujemo. Posebne zasluge i posebnu zahvalnost urednika zaslužila je tajnica HDAP, gospođa Romana Matanovac, koja je nezamjenjiva u realizaciji svih aktivnosti HDAP pa tako i ovog Zbornika.

 

Urednici


HDAPZbornik HDAP / vol. 2 / 2001.