Zbornik HDAP / vol. 11-12 / 2011.

 

Ovaj dvobroj Zbornika Hrvatskog društva za autorsko pravo donosi izbor radova s prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg savjetovanja Društva, uz dva rada koje smo smatrali zanimljivima za pripadnike autorskopravne zajednice. Vjerujemo da će stručno čitateljstvo u njima pronaći moguće odgovore na brojna aktualna pitanja u području autorskog i srodnih mu prava te da će predstavljati poticaj za daljnja stručna i znanstvena istraživanja i rasprave. Vjerujemo također da će radovi objavljeni u ovome dvobroju Zbornika biti od koristi i praktičarima koji se u svojem svakodnevnom radu susreću s izazovima suvremenih digitalnih tehnologija koje otvaraju brojne dvojbe o zaštiti autorskog prava a ponekad dovode u pitanje i funkcioniranje autorskopravnog sustava na globalnoj razini. Također, ovdje se nude odgovori i na neka pitanja o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava na unutarnjem tržištu Europske unije te o pravnom statusu autorskih djela stvorenih na sveučilištu.

Od izdavanja prošlog broja Zbornika na žalost su nas napustila dva osnivača Hrvatskog društva za autorsko pravo i ugledna člana Društva. U 2010. godini napustio nas je prvi predsjednik Društva dr. Ivan Henneberg, u čast čijeg 90. rođendana je objavljen Zbornik vol. 10. U ovoj godini napustio nas je Branko Marsić u čast kojeg ovdje objavljujemo tekst In memoriam. Želimo sve čitatelje podsjetiti na njihov vrijedan doprinos, ne samo radu našega Društva, već ukupnoj autorskopravnoj zajednici u Hrvatskoj.

Zadovoljstvo nam je zahvaliti svim autorima koji svojim vrijednim doprinosima sudjeluju u ovome dvobroju Zbornika, kao i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo koji su već tradicionalno suorganizatori godišnjih savjetovanja našega Društva.


 

HDAPZbornik HDAP / vol. 11-12 / 2011.