Zbornik HDAP / vol. 10 / 2009.

 

Ovogodišnje, jubilarno, 10. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo (HDAP), održano u Zagrebu 27. studenog 2009., i jubilarni 10. Zbornik HDAP posvećeni su jednom trećem velikom jubileju – 90. godini života dr. Ivana Henneberga, koji je između ostaloga inicijator, osnivač, prvi predsjednik i sada počasni predsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo, osnovanog radi proučavanja i unapređivanja autorskog prava.

Dr. Ivan Henneberg doajen je hrvatskog autorskog prava s kojim se intenzivno bavi već više od 50 godina. Kroz to razdoblje djeluje višestruko: na području zakonodavstva koje uređuje autorsko pravo sudjelujući u stvaranju nacionalnog zakonodavstva kao i u izradi međunarodnih višestranih ugovora iz tog područja; na području edukacije izvodeći nastavu iz fakultetskog kolegija autorsko pravo; pišući brojne pravne tekstove o autorskom pravu; a u području praktičnog provođenja autorskog prava sudjeluje kroz rad u organizaciji za kolektivno ostvarivanje/upravljanje autorskim pravima te kao sudac porotnik u sporovima iz autorskog prava.

Od navedenih djelatnosti posebno se ističe sudjelovanje u izradi svih zakona kojima se uređuje autorsko pravo u posljednjih 40 godina (onih iz 1968., 1978. i 2003. sa svim njihovim novelama), pri čemu je često pridonosio novim i praktičnim rješenjima; zatim sudjelovanje na povijesnim diplomatskim konferencijama za reviziju Bernske konvencije, Stockholm, 1967. i Paris, 1971. kao i WIPO Diplomatskoj konferenciji, Genève, 1996, na kojoj su usvojeni WIPO Ugovor o autorskom pravu (WCT) i WIPO Ugovor o izvedbama i fonogramima (WPPT). Nadalje, izuzetna je njegova uloga u osnivanju i izvođenju postdiplomskog studija za specijalizaciju iz autorskog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i u izvođenju nastave iz izbornog kolegija Autorsko pravo na istom fakultetu. Ništa manje impresivna nije ni njegova bibliografi ja koja obuhvaća i dva izdanja prvog (te za sada i jedinog) hrvatskog udžbenika iz autorskog prava. Recenzirajući to djelo, prof. dr. sc. Nikola Gavella između ostalog je napisao: “Ovo je djelo plod dugogodišnjeg stručnog, znanstvenog i pedagoškog rada njegovog autora, čiji je to znanstveno izgrađeni sustav cjelokupnog autorskog prava. Autor je uspio da u njemu sažme i sistematizira svo bogatstvo vlastitih spoznaja suvremene autorskopravne problematike. Iako je naravno u svojem radu stavio naglasak na uređenje autorskog (i njemu susjednih) prava u nas, autor se nipošto nije na to ograničio. Ukazao je na opće doktrinarne temelje i povijesni razvoj autorskog prava uopće. Primijenivši usporednopravnu metodu odredio je mjesto našeg autorskopravnog uređenja među autorskopravnim uređenjima koja danas postoje u nacionalnim zakonodavstvima europskih i drugih država. A kako je riječ o grani prava koja ima naglašenu međunarodnopravnu dimenziju, on se s punim pravom iscrpno bavio njome. Takovim postupkom stvorio je zaokruženu sliku autorskog prava kao dijela našeg, ali ujedno i kao sastavnog dijela svjetskog pravnog poretka. Pritom ga nipošto nije prikazao statično, nego je nagovijestio i tendencije daljnjeg razvoja, što daje osobitu vrijednost ovoj knjizi.”

Radi boljeg uvida u radove dr. Ivana Henneberga u Zborniku u njegovu čast objavljuju se pretisci radova koji su ostavili neizbrisiv trag u autorskopravnoj književnosti, a jednog od njih, “Le contenu de la protection conventionnelle selon l’Acte de Stockholm de la Convention de Berne”, objavljenog u časopisu Le droit d’auteur, citirao je i veliki francuski pisac Robert Plaisant u svojoj knjizi: Le droit des auteurs et des artistes exécutants, Paris 1970., jednoj od kapitalnih knjiga autorskog prava. U Zborniku se kao prilog objavljuje i detaljni životopis dr. Ivana Henneberga te njegova potpuna bibliografi ja.

Savjetovanje u čast dr. Ivana Henneberga sastoji se od tri dijela: teoretskog, u kojem se obrađuju pitanja licenciranja računalnih programa (mr. sc. Nelka Fikeys Krmić, Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb), utjecaja modernih tehnologija na pravni status fonograma (Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica iz Zagreba) i pravnog položaja stranih autora i nositelja srodnih prava (prof. dr. sc. Igor Gliha i Romana Matanovac Vučković, oboje Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu); praktične radionice, kojoj će tema biti kriteriji za određivanje iznosa pravične novčane naknade neimovinske štete prouzročene povredom autorskog prava i srodnih prava (voditelji: Kamelija Parać, mr. sc. Borislav Blažević, oboje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Draženka Deladio, Trgovački sud u Zagrebu, doc. dr. sc. Marko Baretić, Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu); te okruglog stola kojemu je cilj upoznavanje sa suvremenim poslovnim modelima i njihovim utjecajem na autorsko pravo (mr. sc. Mladen Vukmir, odvjetnik iz Zagreba, Ozren Kanceljak, Renderspace d.o.o., Zagreb).

U skladu s međunarodnim ugledom dr. Ivana Henneberga Zbornik u njegovu čast ima međunarodni karakter kako po sastavu autora koji su sa svojim radovima sudjelovali u Zborniku tako i po višejezičnosti. U Zborniku su sudjelovali njemački i hrvatski autori koji su surađivali s dr. Ivanom Hennebergom, a bave se teorijom i praksom autorskog prava, s radovima o pojedinim autorskopravnim pitanjima (prof. dr. Adolf Dietz i dr. Silke von Lewinski, oboje Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München, prof. dr. sc. Igor Gliha i Romana Matanovac Vučković oboje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr. sc. Borislav Blažević, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, mr. sc. Nelka Fikeys Krmić, Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica iz Zagreba, Dragan Zlatović, Šibensko kazalište i Međunarodni dječji festival) kao i radovima koji pridonose boljem upoznavanju osobe i djelovanja dr. Ivana Henneberga (Tomislav Radočaj, HDS-ZAMP i mr. sc. Željka Modrušan-Ranogajec, odvjetnica iz Zagreba).

Urednici i ovom prilikom zahvaljuju na vrlo ugodnoj suradnji svima koji su pridonijeli nastanku ovog Zbornika i održavanju 10. godišnjeg savjetovanja Hrvatskog društva za autorsko pravo, a posebice svim autorima koji svojim prilozima sudjeluju u Zborniku i na Savjetovanju kao i svima koji su omogućili njihovo financiranje i tehničku provedbu.


HDAPZbornik HDAP / vol. 10 / 2009.