Zbornik HDAP / vol. 1 / 2000.

 

Hrvatsko društvo za autorsko pravo (HDAP) osnovano je 1999. g. radi proučavanja i unapređivanja autorskog prava. Članovi društva su, uz pravnike koji se bave autorskim pravom, i autori, umjetnici izvođači i druge osobe nositelji autorskog prava odnosno srodnih mu prava, a to mogu biti i pravne osobe kojima je djelatnost vezana uz proučavanje autorskog prava ili pak uz ostvarivanje odnosno izvršavanje autorskog i srodnih mu prava ili su im pak ciljevi kompatiblini sa ciljevima HDAP.

U ostvarivanju znanstvene i stručne djelatnosti na području autorskog prava HDAP je drugu godinu zaredom organiziralo savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima pod nazivom „Aktualna pitanja i perspektive razvoja“ koje je održano u Puli 10. – 12. studenog 2000. g. Na savjetovanju su sa svojim radovima i izlaganjima sudjelovali domaći i stranu stručnjaci sa područja autorskog prava, znanstvenici i praktičari. Od stranih stručnjaka su sudjelovali: dr. sc. Silke von Lewinski sa Max-Planck-Institut für für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Munchen, s izlaganjem na temu: Predstojeća WIPO diplomatska konferencija o audiovizualnim izvedbama – pozadina i perspektive i dr.sc. Mihaly Ficsor, predsjednik Mađarkog državnog vijeća za autorsko pravo i bivši pomoćnik generalnog direktora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) s izlaganjem tema: WIPO „Internet ugovori“ (WCT i WPPT) i njihov odnos sa sustavom Bernske i Rimske konvencije, te sporazumom TRIPS; i Smjernice Europske unije na području autorskog prava i srodnih prava. Od domaćih stručnjaka sudjelovali su: dr. sc. Ivan Henneberg, predsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo, s izlaganjem teme: Nazivlje u autorskom pravu, doc. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet u Zagrebu, s izlaganjem teme: Uloga kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu novih tehnologija, dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u miru, s referatom: Ustavne odredbe o autorskom pravu; mr. sc. Željka Modrušan-Ranogajec, odvjetnica u Zagrebu, s izlaganjem teme: Umnožavanje autorskih djela fotokopiranjem u svrhu osobnog usavršavanja; mr. sc. Borislav Blažević, sudac, Visoki trgovački sud u Zagrebu, s izlaganjem teme: Privremene mjere u autorskom pravu. Iz aspekta prakse izlagane su sljedeće teme: Tajana Tomić, dipl. iur., Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb: Osvrt na aktualne i predstojeće aktivnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Božana Vrbanić, dipl. ing., zamjenica Glavnog inspektora RH, Državni inspektorat RH: Uloga Državnog inspektorata u zaštiti autorskih prava; Tomislav Radočaj, dipl.iur., direktor, Hrvatsko društvo skladatelja, Zaštita autorskih muzičkih prava: Javno iskorištavanje glazbe, mr. sc. Mladen Vukmir, odvjetnik u Zagrebu: Problemi ostvarivanja prava umjetnika izvođača; Hrvoje Markulj, prof., glavni tajnik Hrvatske diskografske udruge: Pravo proizvođača fonograma u praksi ili neka pitanja kojih je cilj da ne ostanu retoričke prirode: Pavle Fellner, dipl.iur., odvjetnik u Zagrebu: Problemi kaznenopravne zaštite autorskog prava.

U ovom Zborniku, koji je ujedno i prvi od godišnjaka koje će HDAP redovito izdavati, nalaze se prvenstveno radovi sa tog savjetovanja. Uz te radove u Zbornik su uvršteni i neki radovi koji nisu bili izloženi na savjetovanju, ali upotpunjuju temu savjetovanja. Također, kao prilog uvršten je i prikaz „Kako Štef korisnik zamišlja autorsko pravo“ kojim se na jednostavan način pokušava ukazati na neke učestale dileme, pa i zablude, koje se javljaju u svakodnevnoj praksi.

Ovaj je Zbornik izdan paralelno na dva medija – papriku, obliku tradicionalne knjige i CD ROM-u, u obliku elektronske knjige. Njegovo izdavanje u oba oblika ne bi bilo moguće bez pomoći i podrške Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojemu urednici posebno zahvaljuju, a posebno ravnatelju mr.sc. Nikoli Kopčiću. Bez predanosti i upornosti tajnice HDAP Romane Matanovac i umješnosti tehničke urednice Senke Blažeković realizacija ovog Zbornika bila bi bitno teža te im za to dugujemo posebnu zahvalu.

 


 

 

HDAPZbornik HDAP / vol. 1 / 2000.