Poziv na XV. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Hrvatsko društvo za autorsko pravo u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo organizira XV. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima koje će se održati 21. studenog 2014. godine. Kao i prošlogodišnje, i ovo savjetovanje održat će se u okviru Međunarodne autorske kreativne konferencije koja traje od 19. do 21. studenog, a održava se u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Konferencija okuplja autore, kreativce, pravnike i druge stručnjake te udruge za zaštitu autorskih prava. Tako su sudjelovanje na ovogodišnjoj konferenciji potvrdili prof. Jan Rosen (Sveučilište u Stockholmu), dr. Mihaly Ficsor, savjetnik u WIPO-u i IIPA-i, Andrea di Caro, zamjenik ravnatelja OHIM-a, Blaise Mistler, direktor institucionalnih odnosa SACEM-a, Victoria Campoamor, voditeljica partnerstava za Europu, Bliski istok i Afriku pri servisu Google Play te brojni drugi domaći i strani stručnjaci.

Program ovogodišnjeg savjetovanja je dostupan na mrežnim stranicama društva i kao PDF brošura.

Prijaviti se može ispunjavanjem on-line obrasca na mrežnim stranicama Društva.

HDAPPoziv na XV. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima