Program savjetovanja – Zagreb, 29. studenog 2012.

8.30-9.00
Registracija sudionika

9.00-9.30
Otvaranje savjetovanja i pozdravni govori
Glazbeni program

9.30-10.15
Ksenija Turković
Novi Kazneni zakon Republike Hrvatske

10.15-10.45
Borislav Blažević-Pavle Fellner:
Novine u kaznenopravnoj zaštiti autorskog i srodnih prava

10.45-11.00
Pauza za kavu

11.00-12.30
Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva (KOPPPIV) okrugli stol:
Institucionalni aspekti kazneno i prekršajnopravne zaštite autorskog i srodnih prava
Moderator:
Ljiljana Kuterovac

12.30-14.00
Pauza za ručak

14.00-14.30
Romana Matanovac Vučković
Prijedlog Direktive o kolektivnom ostvarivanju

14.30-16.00
Okrugli stol:
»Autorsko pravo u oblacima« — autorsko pravo i cloud tehnologija
Uvodničari:
Igor Gliha
Kristina Delfin Kanceljak
Mladen Vukmir

16.00-16.30
Rasprava i zaključci

HDAPXIII. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima