Program savjetovanja – Zagreb, 25. studenog 2011.

8.30-9.00
Registracija sudionika

9.00-9.45
Otvaranje savjetovanja i pozdravni govori
Dr.sc. Ivo Josipović, Predsjednik Republike Hrvatske
Dr. Victor Nabhan, predsjednik Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
Mr.sc. Željko Topić, ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Prof. dr. sc. Zoran Parać, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Igor Gliha, predsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo (HDAP-ALAI)
Glazbeni program

9.45-11.15

Izlaganja

1. 50 years of the Rome Convention and 10 years of the WPPT
(50 godina Rimske konvencije i 10 godina WPPT)
(dr. Victor Nabhan)

2. Autorska djela nastala u radu na sveučilištu
(dr. sc. Romana Matanovac Vučković)

3. Digitalizacija knjižnične građe
(prof. dr. sc. Aleksandra Horvat)
Moderator: mr. sc. Borislav Blažević

11.15-11.45
Pauza za kavu

11.45-13.15
Okrugli stol: Izazovi digitalizacije
Uvodničar: Nenad Marčec
Panelisti:
Paolo Sfeci
Hrvoje Hribar
Milan Majerović-Stilinović
Tomo Johannes in der Mühlen
Moderator: prof. dr. sc. Igor Gliha

13.15-14.45
Pauza za ručak

14.45-16.45
Radionica: Privremene mjere u autorskom pravu
Voditelji:
Kamelija Parać
Igor Periša

16.45-17.15
Rasprava i zaključci

HDAPXII. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima