Program savjetovanja – Zagreb, 26. studenog 2010.

8.30-9.00
Registracija sudionika

9.00-9.45
Pozdravni i uvodni govori
Igor Gliha, Predsjednik HDAP-ALAI
Paul Vandoren, veleposlanik, Šef delegacije EU u RH
Željko Topić, Ravnatelj DZIV
Davor Adrian Babić, prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

9.45-11.00
Izlaganja
UTJECAJ DIREKTIVE O USLUGAMA NA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKIH PRAVA (Romana Matanovac Vučković)
PRAVNA PROBLEMATIKA LINKA NA ZAŠTIĆENE SADRŽAJE (Saša Nikšić)
KAZNENOPRAVNI ASPEKTI ZLORABE INTERNETA (Zoran Vujasin)
OTVORENA PITANJA ZAŠTITE PRAVA MEDIJSKIH NAKLADNIKA
(Marjan Jurleka)
Moderator: Borislav Blažević

11.00-11.30
Pauza za kavu

11.30-13.00
Panel: KONKURENCIJA AUTORSKOG PRAVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Uvodničari: Draženka Deladio, Kamelija Parać, Borislav Blažević, Igor Gliha
Moderator: Kristina Delfin Kanceljak

13.00-14.30
Pauza za ručak

14.30-16.30
Panel: UTJECAJ DIGITALIZACIJE NA AUTORSKO PRAVO
Uvodna izlaganja:
DIGITALNO KORIŠTENJE GLAZBE (Tomo Johannes in der Muehlen)
DIGITALNA POMETNJA; MREŽNA POMUTNJA; PRAVO NA RASKRIŽJU! (Mladen Vukmir)
KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG PRAVA U DIGITALNOM OKRUŽENJU (Antun Tomislav Šaban)

Moderator: Igor Gliha

16.30-17.00
Diskusija
ZAVRŠETAK SAVJETOVANJA

HDAPXI. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima