Program savjetovanja – Zagreb, 27. studenog 2009.

8.30-9.00
Registracija sudionika

9.00-9.45
Pozdravni govori
Svečanost povodom 90. rođendana dr. Ivana Henneberga
Glazbeni program: Laura Vadjon i Krešimir Pustički
Govornici: Prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Ivo Josipović, Hrvoje Hegedušić,
mr.sc. Željko Topić, Tomislav Radočaj, dr. Ivan Henneberg

9.45-11.15
Izlaganja
LICENCIRANJE SOFTWAREA  (mr.sc. Nelka Fikeys Krmić)
UTJECAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA PRAVNI STATUS FONOGRAMA (Kristina Delfin Kanceljak)
PRAVNI POLOŽAJ STRANIH AUTORA I NOSITELJA SRODNIH PRAVA (prof.dr.sc. Igor Gliha i Romana Matanovac Vučković)

11.15-11.45
Pauza za kavu

11.45-13.45
Radionica
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IZNOSA PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE PROUZROČENE POVREDOM AUTORSKOG PRAVA I SRODNIH PRAVA
(moderatori: Kamelija Parać, mr. sc. Borislav Blažević, Draženka Deladio,
doc.dr.sc. Marko Baretić)

13.45-14.45
Pauza za ručak

14.45-16.15
Okrugli stol
UPOZNAVANJE SA SUVREMENIM POSLOVNIM MODELIMA I NJIHOV UTJECAJ NA AUTORSKO PRAVO S POSEBNIM OSVRTOM NA SOCIAL NETWORKS
1. „Social networks“ i autorsko pravo
2. „Google settlement”
(moderatori: mr. sc. Mladen Vukmir, Ozren Kanceljak)

16.15-16.45
Diskusija
ZAVRŠETAK SAVJETOVANJA

HDAPX. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima