Rad se zasniva na praktičnim iskustvima Hrvatskog društva skladatelja – Zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP), udruge za kolektivno ostvarivanje prava, koja ta prava ostvaruje za nositelje autorskih prava na glazbenim djelima, kao i za druge udruge za kolektivno ostvarivanje prava (autori i producenti filmskih djela, umjetnici-izvodači, proizvođači fonograma, organizacije za radiodifuziju). Prikazuje zakonodavna rješenja u području utvrđivanja naknade autorima i nositeljima srodnih prava i raspravlja o prednostima i nedostacima dvaju načina utvrđivanja naknada – putem ugovaranja ili putem donošenja cjenika (tarife).

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 7(2006); str. 179-185.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPTomislav Radočaj // Pregovarati ili tarifirati