Predsjednik

 

Prof. dr. sc. Igor Gliha

Dopredsjednici

 

Mr. sc. Borislav Blažević †

Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Upravni odbor

 

Mr. sc. Borislav Blažević †

Kristina Delfin Kanceljak

Pavle Fellner

Prof. dr. sc. Igor Gliha

Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučkovic

Mr. sc. Željka Modrušan-Ranogajec

Tomislav Radočaj

Tajana Tomić

Mr. sc. Mladen Vukmir

Nadzorni odbor

Ivo Bakalić

Jasenka Zaninović

Mr. sc. Željko Topić

Tajnik

 

Prof. dr. sc. Marko Baretić

HDAPTijela