U radu se određuje pojam likovnog djela kao posebne vrste autorskih djela. Obrađuju se imovinska i moralna prava autora likovnih djela. Ukazuje se na tzv. autorova druga prava, koja posebno dolaze do izražaja i karakteristična su za likovna djela: pravo slijeđenja, pravo pristupa likovnom djelu i pravo zabrane izlaganja autorskog djela. Posebno se obrađuje svako od spomenutih tzv. autorovih drugih prava.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 147-158.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPTajana Tomić // Prava likovnih umjetnika po propisima novog ZAPSP