U radu se izlažu povijesni i sadašnji zakonski okviri položaja organizacija za radiodifuziju kao korisnika i nositelja prava u sustavu kolektivnog ostvari¬vanja prava te se navode ugovorna rješenja ostvarivanja prava u svijetu i Hrvatskoj.
Daje se presjek devetogodišnjih napora Stalnog odbora za autorsko i srod¬na prava Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u iznalaženju ugovornih rješenja buduće međunarodnopravne zaštite organizacija za ra¬diodifuziju, koja bi dosegla dovoljan stupanj usuglašenosti zemalja članica Svjetske organizacije za usvajanje novog međunarodnog instrumenta – me¬đunarodnog ugovora iz ovog važnog područja srodnih prava. Razmatra se osnovna svrha budućeg ugovora kao prvog međunarodnog ugovora u 21. stoljeću iz područja autorskog i srodnih prava, kao i potreba pružanja prav¬ne zaštite novim nositeljima prava (korisnicima zaštite) u skladu s već uobi¬čajenim i udomaćenim tehnikama digitalnog emitiranja signala.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 47-76.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPTajana Tomić // Organizacije za radiodifuziju u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava i stvaranje novog WIPO ugovora o zaštiti prava organizacija za radiodifuziju