Kristina Delfin Kanceljak // Ostvarivanje izvođačkih prava – neki poslovni aspekti

Ovaj tekst nastoji općenito prikazati načine ostvarivanja izvođačkih prava s posebnim naglaskom na pojedine specifične i trenutno aktualne probleme. Objašnjena je uloga kolektivnih organizacija, kao i međunarodna suradnja organizacija kolektivne zaštite (tzv. A i B bilateralni ugovori, razlozi njihovog postojanja). Kolektivne organizacije imaju veliki značaj u ostvarivanju izvođačkih prava u cijelom svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj, a ovlaštenje … Više

HDAPKristina Delfin Kanceljak // Ostvarivanje izvođačkih prava – neki poslovni aspekti

Igor Gliha // O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu

Pravo koristiti tuđa autorska djela i izvedbe (pravo iskorištavanja autorskog djela odnosno izvedbe) stječe se u pravilu na temelju pravnog posla. To pravilo vrijedi i za autorska djela i izvedbe nastale u radnom odnosu te po­slodavac na temelju zakona nema nikakvih prava na njima (s izuzetkom računalnih programa). Poslodavac će steći pravo koristiti autorsko djelo ili izvedbu svog zaposlenika samo … Više

HDAPIgor Gliha // O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu

Silke von Lewinski // Works created under an employment contract

Autorica u tekstu obraduje zakonski položaj autora – zaposlenika, koji u radnom odnosu, izvršavajući svoje obveze ili postupajući po uputama poslodavca, stvara autorska djela. Upozorava na posebnosti hrvatskog zakonodavstva i prikazuje uređenje po starom Zakonu o autorskom pravu i novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Komparativno prikazuje primjere i mogućnosti drukčijeg uređenja o autorskim djelima stvorenim u izvršavanju … Više

HDAPSilke von Lewinski // Works created under an employment contract

Igor Gliha // Raspolaganje autorskim pravom (i srodnim pravima)

Raspolaganje autorskim pravom je u hrvatskom pravnom poretku prilično ograničeno, što je u skladu s njegovom naravi kao jedinstvenog prava koje sadrži uz imovinskopravne ovlasti i osobnopravne ovlasti. Autor svojim autorskim pravom može raspolagali lako da za drugoga može osnovati pravo sa sadržajem koji omogućava korištenje autorskog djela, s time da ne gubi svoje autorsko pravo, ali ga opterećuje pravom … Više

HDAPIgor Gliha // Raspolaganje autorskim pravom (i srodnim pravima)