Nelka Fikeys Krmić // Licencni ugovori za računalni software

Budući software može biti zaštićen različitim vrstama prava intelektualnog vlasništva, licencni ugovori za software spadaju u jedne od najkompliciranijih ugovora. Da bi izbjegli probleme, sudske postupke i troškove za naknadu štete, licence za software trebaju se dobro proučiti prije početka korištenja određenog software-a. Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 10(2009); str. 123-132.

HDAPNelka Fikeys Krmić // Licencni ugovori za računalni software

Dragutin Nemec // Ograničavanja korištenja digitalnih autorskih djela: utjecaj na knjižnice

Informatičko doba u knjižnice je donijelo autorska djela u digitalnom obliku, a dosadašnje iznimke i ograničenja u korist knjižnica postaju upitni. Neke od radnji umnažanja, posudbe, arhiviranja ili korištenja autorskih djela u do sada zakonom dozvoljene svrhe i za što širi krug korisnika, dodatno se sužavaju ili čak smatraju kršenjem autorskih i srodnih prava. Unatoč stajalištima da “digitalno nije drugačije”, … Više

HDAPDragutin Nemec // Ograničavanja korištenja digitalnih autorskih djela: utjecaj na knjižnice

Nelka Fikeys Krmić // Različite vrste software licenci

Software je autorsko cijelo, za izradu kojeg je uz intelektualni napor često potrebno i veće novčano ulaganje. Zato je software i vrlo skup. Software se u pravilu ne može kupiti. U pravilu se stječe samo pravo na korištenje softwarea prema uvjetima koje nameće nositelj prava na njemu. Pravo korištenja stječe se na temelju licencnih ugovora kojih na tržištu ima velik … Više

HDAPNelka Fikeys Krmić // Različite vrste software licenci