Romana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Europskoj uniji razmatra se s obzirom na činjenicu da su pojava i ubrzan razvoj informacijskih tehnologija doveli u pitanje teritorijalnost autorskog i srodnih prava kada se predmeti tih prava iskorištavaju putem Interneta te da je uređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na teritorijalnom načelu potencijalno u suprotnosti s načelima jedinstvenosti unutarnjeg tržišta … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Pavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Pokretanje i vođenje postupaka, rezultati poduzetih radnji i stvorena sud¬ska praksa glavni su pokazatelji koliko i u kojoj mjeri je propisima predvi¬đena zaštita autorskih i srodnih prava zaista uspješna te kako funkcionira u praksi. Predmet ovog rada je praksa udruga za kolektivno ostvarivanje prava i to prvenstveno Hrvatskog društva skladatelja i njegove stručne službe ZAMP pred redovnim sudovima Republike Hrvatske … Više

HDAPPavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Tomislav Radočaj // Pregovarati ili tarifirati

Rad se zasniva na praktičnim iskustvima Hrvatskog društva skladatelja – Zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP), udruge za kolektivno ostvarivanje prava, koja ta prava ostvaruje za nositelje autorskih prava na glazbenim djelima, kao i za druge udruge za kolektivno ostvarivanje prava (autori i producenti filmskih djela, umjetnici-izvodači, proizvođači fonograma, organizacije za radiodifuziju). Prikazuje zakonodavna rješenja u području utvrđivanja naknade autorima … Više

HDAPTomislav Radočaj // Pregovarati ili tarifirati

Silke von Lewinski // Reflections on the functions and the functioning of collecting societies

The text deals with the position of collecting organizations in the common internal market of the EU. In particular, the legislation and practice in Croatia are compared in the light of its accession to the EU. The collecting organizations are facing many challenges in the EU. The first challenge is the EU lawyers dealing with the right of competition on … Više

HDAPSilke von Lewinski // Reflections on the functions and the functioning of collecting societies