Nenad Marčec // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

U radu se obrađuje pitanje prekograničnog ostvarivanja autorskog prava u digitalnom okruženju, posebno u odnosu na aktivnosti unutar Europske unije: Preporuka o prekograničnom ostvarivanju online prava, postupak pred Odjelom za tržišno natjecanje Europske komisije te Izvješće Europskog parlamenta u odnosu na Preporuku. Također se obrađuju i UNESCO Konvencija o kulturnoj raznolikosti te druge inicijative vezane uz ovu tematiku. Posebno se … Više

HDAPNenad Marčec // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Silke von Lewinski // Reflections on the functions and the functioning of collecting societies

The text deals with the position of collecting organizations in the common internal market of the EU. In particular, the legislation and practice in Croatia are compared in the light of its accession to the EU. The collecting organizations are facing many challenges in the EU. The first challenge is the EU lawyers dealing with the right of competition on … Više

HDAPSilke von Lewinski // Reflections on the functions and the functioning of collecting societies