Željka Modrušan-Ranogajec // Nova sadržajna ograničenja autorskog prava

Značajne razlike koje postoje između odredaba sadašnjeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) i prethodnog Zakona o autorskom pravu (ZAP) u velikom su dijelu rezultat usklađivanja ZAPSP s međunarodnim ugovorima i smjernicama Europske unije. U radu se poredbeno analiziraju odredbe o ograničenju autorskog prava koje se nalaze u prethodnom zakonu i one koje se nalaze u aktualnom Zakonu … Više

HDAPŽeljka Modrušan-Ranogajec // Nova sadržajna ograničenja autorskog prava

Mihaly Ficsor // How much of what? The “Three-step test” and its application in two recent wto dispute settlement cases

The Captain to the engine-room: How much? The engine-room to the Captain: Thirty. The Captain to the engine-room: Thirty of what? The engine-room to the Captain: How much of what? (Central European joke on the way economists manage national economy)   Koliko čega? “Three-step test” i njegova primjena u rješenjima dvaju recentnih sporova u WTO  Pravilo “three – step test” … Više

HDAPMihaly Ficsor // How much of what? The “Three-step test” and its application in two recent wto dispute settlement cases