Kristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Današnjim svijetom upravljaju tehnologija i mediji. Takav razvoj ima svoj utjecaj na pitanja autorskog i srodnih prava posebice zbog činjenice da je mogućnost rasprostiranja i dostupnosti predmeta zaštite bitno različitija od dosadašnjeg tradicionalnog načina. Bez obzira na navedeno, i fonogrami u digitalnom okruženju moraju ispuniti osnovnu pretpostavku za zaštitu, a to je da su legalni. Glavni preduvjeti zaštite samog fonograma … Više

HDAPKristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Tajana Tomić // Organizacije za radiodifuziju u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava i stvaranje novog WIPO ugovora o zaštiti prava organizacija za radiodifuziju

U radu se izlažu povijesni i sadašnji zakonski okviri položaja organizacija za radiodifuziju kao korisnika i nositelja prava u sustavu kolektivnog ostvari¬vanja prava te se navode ugovorna rješenja ostvarivanja prava u svijetu i Hrvatskoj. Daje se presjek devetogodišnjih napora Stalnog odbora za autorsko i srod¬na prava Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u iznalaženju ugovornih rješenja buduće međunarodnopravne zaštite organizacija za … Više

HDAPTajana Tomić // Organizacije za radiodifuziju u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava i stvaranje novog WIPO ugovora o zaštiti prava organizacija za radiodifuziju

Mladen Vukmir, Ivan Ćuk // Novi modeli iskorištavanja autorskog djela

Ovo izlaganje posvećeno je novim modelima iskorištavanja autorskog djela, koji se javljaju kao rezultat pritiska tehnologije reproduciranja, umrežavanja i komunikacije, ali i ideja o strogosti autorskopravne zaštite, koja djeluje na razvoj znanosti i kulture. Cilj izlaganja je predstaviti dva relativno nova modela iskorištavanja autorskog djela. Riječ je o General Public License (Opća javna licencija, poznatija kao GPL) i sustavu licencija … Više

HDAPMladen Vukmir, Ivan Ćuk // Novi modeli iskorištavanja autorskog djela

Mladen Vukmir // Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 2(2001); str.9-39.   Influence of Technological Development on Copyright and Legal Nature of the Subject of Intellectual Property Protection This article explores two assumptions on intellectual property right. The first assumption claims that the development of copyright law is essentially determined by features of the technology used by the author to create works of … Više

HDAPMladen Vukmir // Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva