Mladen Vukmir // Abundance of sources – the true meaning of the terms copy and original; semantic changes in art and copyright terminology in digital environment and change of the role of law in digital societies

In modern societies the role of law is changing upon accelerated modifications of quantum, knowledge structure and information processing possibilities. The functions of copyright law and industrial property law are also experiencing historical changes, especially due to digitalization and global networking. The objective of this work is to delineate the constants and discontinuities in the legal protection of creativity through … Više

HDAPMladen Vukmir // Abundance of sources – the true meaning of the terms copy and original; semantic changes in art and copyright terminology in digital environment and change of the role of law in digital societies

Dragutin Nemec // Ograničavanja korištenja digitalnih autorskih djela: utjecaj na knjižnice

Informatičko doba u knjižnice je donijelo autorska djela u digitalnom obliku, a dosadašnje iznimke i ograničenja u korist knjižnica postaju upitni. Neke od radnji umnažanja, posudbe, arhiviranja ili korištenja autorskih djela u do sada zakonom dozvoljene svrhe i za što širi krug korisnika, dodatno se sužavaju ili čak smatraju kršenjem autorskih i srodnih prava. Unatoč stajalištima da “digitalno nije drugačije”, … Više

HDAPDragutin Nemec // Ograničavanja korištenja digitalnih autorskih djela: utjecaj na knjižnice

Romana Matanovac // Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država

U radu se obraduju sustavi privatnog kopiranja u Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, SAD i Velikoj Britaniji. Njemačka i Francuska izabrane su kao zemlje u kojima taj sustav postoji dulje vrijeme, s tim da je Njemačka u svoje zakonodavstvo implementirala Direktivu 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. 5. 2001. o harmonizaciji nekih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu, a … Više

HDAPRomana Matanovac // Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država