Željka Modrušan-Ranogajec // Studij za specijalizaciju autorskog prava

U današnje vrijeme intenzivnog razvoja novih tehnologija koje omogućuju nastajanje mnogih novih medija putem kojih se mogu iskorištavati autorska djela, gotovo je samorazumljiva potreba za stalnim izučavanjem materije autorskog prava i prava srodnih autorskom. Prikazom geneze studija za specijalizaciju autorskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, od Studija za spe cijalizaciju «Autorsko pravo» do Postdiplomskog magisterijskog studija za specijalizaciju «Autorsko … Više

HDAPŽeljka Modrušan-Ranogajec // Studij za specijalizaciju autorskog prava