Romana Matanovac Vučković, Igor Gliha // Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava

Pravni odnosi s inozemnim elementom u autorskome i srodnim mu pravima otvaraju dva tipa problema: o uređenju pravnog položaja stranaca te o primjeni mjerodavnog prava. Kod uređenja pravnog položaja stranaca odgovara se na pitanje kako se prema pravilima nacionalnog prava štite stranci u odnosu na njihova autorska djela i predmete srodnih prava. Suprotno tomu se kod problematike koja se odnosi … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković, Igor Gliha // Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava

Mladen Vukmir // Internet i alternative kolektivnom ostvarivanju prava

U tekstu se prikazuju neki od novih modela korištenja glazbenih i audiovi¬zualnih djela u digitalnom okružju. Opisuju se promjene u industriji zabave koje je donio Internet, ovlaštene online trgovine, koje se koriste klasičnim načinom prodaje glazbenih i audiovizualnih djela, ali u digitaliziranom mrežnom kontekstu, načini online distribucije izvan formata formalne on¬line trgovine kao što su vlastita distribucija i online platforme … Više

HDAPMladen Vukmir // Internet i alternative kolektivnom ostvarivanju prava

Romana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Europskoj uniji razmatra se s obzirom na činjenicu da su pojava i ubrzan razvoj informacijskih tehnologija doveli u pitanje teritorijalnost autorskog i srodnih prava kada se predmeti tih prava iskorištavaju putem Interneta te da je uređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na teritorijalnom načelu potencijalno u suprotnosti s načelima jedinstvenosti unutarnjeg tržišta … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Hrvoje Markulj, Ivana Gustin // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)

U radu se obrađuje pravo proizvođača fonograma kao jedno od srodnih prava priznatih u hrvatskom zakonodavstvu te razvoj hrvatske udruge za kolektivno ostvarivanje prava spomenutih nositelja prava, uključujući poslovne metode koje se primjenjuju pri zaštiti njihovih prava. Naročito je stavljen naglasak na zakonodavna rješenja kojima se uređuju prava proizvođača fonograma u postojećoj hrvatskoj legislativi te je napravljena komparacija navedenih rješenja … Više

HDAPHrvoje Markulj, Ivana Gustin // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)

Albina Dlačić // Pravna analiza i perspektive korištenja programskih sadržaja medija radi praćenja i analize medija

Svrha je ovog članka utvrditi eventualna načela obavljanja djelatnosti praćenja i analize medija na hrvatskom tržištu u svjetlu postojećih propisa, kao i trenutne europske prakse. Također, svrha je ovog članka identificirati postojeću situaciju na tržištu u vezi s pravnim aspektom obavljanja navedene djelatnosti, uključujući i eventualne pravne prepreke kvalitetnog obavljanja ove djelatnosti u cilju ispunjenja utvrđenih načela. Ovim člankom se kroz … Više

HDAPAlbina Dlačić // Pravna analiza i perspektive korištenja programskih sadržaja medija radi praćenja i analize medija

Tomislav Radočaj // Pregovarati ili tarifirati

Rad se zasniva na praktičnim iskustvima Hrvatskog društva skladatelja – Zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP), udruge za kolektivno ostvarivanje prava, koja ta prava ostvaruje za nositelje autorskih prava na glazbenim djelima, kao i za druge udruge za kolektivno ostvarivanje prava (autori i producenti filmskih djela, umjetnici-izvodači, proizvođači fonograma, organizacije za radiodifuziju). Prikazuje zakonodavna rješenja u području utvrđivanja naknade autorima … Više

HDAPTomislav Radočaj // Pregovarati ili tarifirati

Romana Matanovac // Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država

U radu se obraduju sustavi privatnog kopiranja u Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, SAD i Velikoj Britaniji. Njemačka i Francuska izabrane su kao zemlje u kojima taj sustav postoji dulje vrijeme, s tim da je Njemačka u svoje zakonodavstvo implementirala Direktivu 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. 5. 2001. o harmonizaciji nekih aspekata autorskog i srodnih prava u informatičkom društvu, a … Više

HDAPRomana Matanovac // Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno i drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država

Igor Gliha // Pregovori Republike Hrvatske i Europske unije iz područja autorskog prava

Pregovori Republike Hrvatske i Europske unije iz područja autorskog prava obuhvaćeni su Poglavljem 7. Pravo intelektualnog vlasništva. Glede tog poglavlja završen je analitički pregled (screening) i Hrvatskoj je predan poziv na dostavu pregovaračkog stajališta bez mjerila (benchmarks) za otvaranje poglavlja. Hrvatska je predala pregovaračko stajalište (negotiating position) i time su stvorene pretpostavke za otvaranje pregovora. Analitički pregled pokazao je visoku … Više

HDAPIgor Gliha // Pregovori Republike Hrvatske i Europske unije iz područja autorskog prava

Silke von Lewinski // Reflections on the functions and the functioning of collecting societies

The text deals with the position of collecting organizations in the common internal market of the EU. In particular, the legislation and practice in Croatia are compared in the light of its accession to the EU. The collecting organizations are facing many challenges in the EU. The first challenge is the EU lawyers dealing with the right of competition on … Više

HDAPSilke von Lewinski // Reflections on the functions and the functioning of collecting societies

Silke von Lewinski // Certain legal problems related to the making available of literary and artistic works and other protected subject matter through digital networks

The text deals with the questions related to the file sharing of the subject matters protected by copyright and neighboring rights through the so-called P2P system. The problem of enforcement of rights in digital environment, in particular related to P2P system is put into context of the technology state of the art and inability of effective protection of rights. It … Više

HDAPSilke von Lewinski // Certain legal problems related to the making available of literary and artistic works and other protected subject matter through digital networks