Hrvoje Markulj, Ivana Gustin // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)

U radu se obrađuje pravo proizvođača fonograma kao jedno od srodnih prava priznatih u hrvatskom zakonodavstvu te razvoj hrvatske udruge za kolektivno ostvarivanje prava spomenutih nositelja prava, uključujući poslovne metode koje se primjenjuju pri zaštiti njihovih prava. Naročito je stavljen naglasak na zakonodavna rješenja kojima se uređuju prava proizvođača fonograma u postojećoj hrvatskoj legislativi te je napravljena komparacija navedenih rješenja … Više

HDAPHrvoje Markulj, Ivana Gustin // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF)