Mladen Vukmir, Olena Manuilenko // Računalni programi kao objekt zaštite prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

Ovaj napis posvećen je problematici pravne zaštite računalnih programa u Republici Hrvatskoj. Hrvatski pravni sustav je donošenjem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u nastavku teksta Zakon ili ZAPSP) dobio i odredbe kojima je izričito i detaljno uređena zaštita ove vrste autorskih djela. Ponajprije je cilj napisa prikazati prirodu računalnog programa kao autorskog djela, pa je tome posvećen i … Više

HDAPMladen Vukmir, Olena Manuilenko // Računalni programi kao objekt zaštite prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima