Igor Gliha // O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu

Pravo koristiti tuđa autorska djela i izvedbe (pravo iskorištavanja autorskog djela odnosno izvedbe) stječe se u pravilu na temelju pravnog posla. To pravilo vrijedi i za autorska djela i izvedbe nastale u radnom odnosu te po­slodavac na temelju zakona nema nikakvih prava na njima (s izuzetkom računalnih programa). Poslodavac će steći pravo koristiti autorsko djelo ili izvedbu svog zaposlenika samo … Više

HDAPIgor Gliha // O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu

Mladen Vukmir, Olena Manuilenko // Računalni programi kao objekt zaštite prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

Ovaj napis posvećen je problematici pravne zaštite računalnih programa u Republici Hrvatskoj. Hrvatski pravni sustav je donošenjem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u nastavku teksta Zakon ili ZAPSP) dobio i odredbe kojima je izričito i detaljno uređena zaštita ove vrste autorskih djela. Ponajprije je cilj napisa prikazati prirodu računalnog programa kao autorskog djela, pa je tome posvećen i … Više

HDAPMladen Vukmir, Olena Manuilenko // Računalni programi kao objekt zaštite prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

Silke von Lewinski // Works created under an employment contract

Autorica u tekstu obraduje zakonski položaj autora – zaposlenika, koji u radnom odnosu, izvršavajući svoje obveze ili postupajući po uputama poslodavca, stvara autorska djela. Upozorava na posebnosti hrvatskog zakonodavstva i prikazuje uređenje po starom Zakonu o autorskom pravu i novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Komparativno prikazuje primjere i mogućnosti drukčijeg uređenja o autorskim djelima stvorenim u izvršavanju … Više

HDAPSilke von Lewinski // Works created under an employment contract

Romana Matanovac Vučković // Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu

U radu se obrađuje pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu u hrvatskom, njemačkom, francuskom i engleskom pravu. Uspoređuju se načela uređenja pripadanja autorskog prava na autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu. To je potrebno za obradu teme budući da u tim državama nema posebnih propisa o autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu na sveučilištu. Stoga se opća pravila … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu