Romana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

U radu se obrađuje Direktiva 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva i njezin utjecaj na autorskopravni poredak. Analiziraju se pojedine odredbe Direktive i uspoređuje ih se s odgovarajućim odredbama hrvatskih zakona. Razmatra se cilj Direktive i područje primjene. Posebno se obrađuju pitanja aktivne legitimacije za podnošenje zahtjeva za određivanjem mjera predviđenih Direktivom i presumpcije nositelja prava. Pribavljanje je dokaza od … Više

HDAPRomana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak