Dragan Zlatović // Parodija kao autorsko djelo

Razvili smo dugotrajnu praksu ismijavanja svojih kulturnih ikona, simbola te javnih i slavnih osoba. Parodija nastaje kada netko oponaša ozbiljno djelo, poput literarnog, glazbenog ili umjetničkog djela, a s ciljem postizanja humorističnoga ili satiričnoga efekta. Parodija, kao oblik kritike, predstavlja sredstvo koje je vrlo popularno među autorima, zabavljačima i oglašivačima i pomoću kojega se javnosti prenose određene poruke ili stajališta. … Više

HDAPDragan Zlatović // Parodija kao autorsko djelo

Dragan Zlatović // Koreografska i pantomimska djela i njihova autorskopravna zaštita

U ovom radu autor je obradio autorskopravna pitanja u vezi s koreografijom i pantomimom kao autorskim i umjetničkim djelima. Radi lakšeg razumijevanja pravne problematike autor je uvodno dao temeljne odrednice ovih djela s plesnoumjetničkog odnosno teatrološkog aspekta, diferencirajući ova djela od dramskih i dramsko-glazbenih djela, koja također ulaze u kategoriju tzv. scenskih (kazališnih) djela. Nadalje, dano je pojmovno i pravno … Više

HDAPDragan Zlatović // Koreografska i pantomimska djela i njihova autorskopravna zaštita