Tajana Tomić // Pravo slijeđenja

U radu se daje uvid u razloge nastanka prava slijeđenja i presjek njegova razvitka u međunarodnom pravu i Republici Hrvatskoj. Utvrđuje se da je ključni trenutak za nastanak prava slijeđenja čin preprodaje izvornika likovnog djela. Razmatra se mogućnost ostvarivanja prava slijeđenja i ukazuje da praktičnu mogućnost ostvarivanja tog prava osigurava samo dobro organizirano kolektivno ostvarivanje. Razmatrajući pravnu narav prava slijeđe-nja … Više

HDAPTajana Tomić // Pravo slijeđenja

Tajana Tomić // Prava likovnih umjetnika po propisima novog ZAPSP

U radu se određuje pojam likovnog djela kao posebne vrste autorskih djela. Obrađuju se imovinska i moralna prava autora likovnih djela. Ukazuje se na tzv. autorova druga prava, koja posebno dolaze do izražaja i karakteristična su za likovna djela: pravo slijeđenja, pravo pristupa likovnom djelu i pravo zabrane izlaganja autorskog djela. Posebno se obrađuje svako od spomenutih tzv. autorovih drugih … Više

HDAPTajana Tomić // Prava likovnih umjetnika po propisima novog ZAPSP