Nelka Fikeys Krmić // Licencni ugovori za računalni software

Budući software može biti zaštićen različitim vrstama prava intelektualnog vlasništva, licencni ugovori za software spadaju u jedne od najkompliciranijih ugovora. Da bi izbjegli probleme, sudske postupke i troškove za naknadu štete, licence za software trebaju se dobro proučiti prije početka korištenja određenog software-a. Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 10(2009); str. 123-132.

HDAPNelka Fikeys Krmić // Licencni ugovori za računalni software

Mladen Vukmir, Ivan Ćuk // Novi modeli iskorištavanja autorskog djela

Ovo izlaganje posvećeno je novim modelima iskorištavanja autorskog djela, koji se javljaju kao rezultat pritiska tehnologije reproduciranja, umrežavanja i komunikacije, ali i ideja o strogosti autorskopravne zaštite, koja djeluje na razvoj znanosti i kulture. Cilj izlaganja je predstaviti dva relativno nova modela iskorištavanja autorskog djela. Riječ je o General Public License (Opća javna licencija, poznatija kao GPL) i sustavu licencija … Više

HDAPMladen Vukmir, Ivan Ćuk // Novi modeli iskorištavanja autorskog djela

Nelka Fikeys Krmić // Različite vrste software licenci

Software je autorsko cijelo, za izradu kojeg je uz intelektualni napor često potrebno i veće novčano ulaganje. Zato je software i vrlo skup. Software se u pravilu ne može kupiti. U pravilu se stječe samo pravo na korištenje softwarea prema uvjetima koje nameće nositelj prava na njemu. Pravo korištenja stječe se na temelju licencnih ugovora kojih na tržištu ima velik … Više

HDAPNelka Fikeys Krmić // Različite vrste software licenci