Tajana Tomić // Organizacije za radiodifuziju u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava i stvaranje novog WIPO ugovora o zaštiti prava organizacija za radiodifuziju

U radu se izlažu povijesni i sadašnji zakonski okviri položaja organizacija za radiodifuziju kao korisnika i nositelja prava u sustavu kolektivnog ostvari¬vanja prava te se navode ugovorna rješenja ostvarivanja prava u svijetu i Hrvatskoj. Daje se presjek devetogodišnjih napora Stalnog odbora za autorsko i srod¬na prava Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u iznalaženju ugovornih rješenja buduće međunarodnopravne zaštite organizacija za … Više

HDAPTajana Tomić // Organizacije za radiodifuziju u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava i stvaranje novog WIPO ugovora o zaštiti prava organizacija za radiodifuziju