Nenad Marčec // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

U radu se obrađuje pitanje prekograničnog ostvarivanja autorskog prava u digitalnom okruženju, posebno u odnosu na aktivnosti unutar Europske unije: Preporuka o prekograničnom ostvarivanju online prava, postupak pred Odjelom za tržišno natjecanje Europske komisije te Izvješće Europskog parlamenta u odnosu na Preporuku. Također se obrađuju i UNESCO Konvencija o kulturnoj raznolikosti te druge inicijative vezane uz ovu tematiku. Posebno se … Više

HDAPNenad Marčec // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji