Borislav Blažević // Kako do pravične naknade neimovinske štete u slučaju povrede autorskog prava i srodnih prava

U ovom radu nastoji se usmjeriti podnositelje zahtjeva za zaštitu autorskog i srodnih prava, te suce na primjenu objektivne koncepcije u određivanju pravične naknade neimovinske štete. Donošenjem Novog Zakona o obveznim odnosima iz 2005., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine, određeno je da se može ostvarivati neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti. Pored nenovčanog popravljanja štete za … Više

HDAPBorislav Blažević // Kako do pravične naknade neimovinske štete u slučaju povrede autorskog prava i srodnih prava

Adolf Dietz // Monismus im kroatischen Urheberrechtsgesetz mit einem dualistischen Farbtupfer

MONIZAM S TRAGOM DUALIZMA U HRVATSKOM AUTORSKOM PRAVU MONIZAM S TRAGOM DUALIZMA U HRVATSKOM AUTORSKOM PRAVU Novo hrvatsko zakonodavstvo u području autorskog prava, temeljeno na Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2003. i 2007., pokazuje, na prvi pogled, sva bitna obilježja monističke (bolje rečeno jedinstvene, sintetizirane) strukture. Ono se uvrstilo u ona srednjoeuropska zakonodavstva (kao što su osobito … Više

HDAPAdolf Dietz // Monismus im kroatischen Urheberrechtsgesetz mit einem dualistischen Farbtupfer

Ivan Henneberg, Željka Modrušan-Ranogajec // Uloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u pravnoj zaštiti sadržaja moralnih prava autora

Prvi zakoni o autorskom pravu propisivali su da autor ima isključivo pravo davanja odobrenja za iskorištavanje autorskog djela, dakle imovinsko pravo, radi zadovoljavanja autorovih imovinskih interesa. Međutim, uz imovinske interese autori su imali i određene osobne interese pa se sadržaj autorskog prava proširio i na osobnopravne odredbe koje su dobile naziv moralna prava autora. Iz odnosa imovinskih prava i moralnih … Više

HDAPIvan Henneberg, Željka Modrušan-Ranogajec // Uloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u pravnoj zaštiti sadržaja moralnih prava autora