Romana Matanovac Vučković, Igor Gliha // Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava

Pravni odnosi s inozemnim elementom u autorskome i srodnim mu pravima otvaraju dva tipa problema: o uređenju pravnog položaja stranaca te o primjeni mjerodavnog prava. Kod uređenja pravnog položaja stranaca odgovara se na pitanje kako se prema pravilima nacionalnog prava štite stranci u odnosu na njihova autorska djela i predmete srodnih prava. Suprotno tomu se kod problematike koja se odnosi … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković, Igor Gliha // Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava