Romana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Europskoj uniji razmatra se s obzirom na činjenicu da su pojava i ubrzan razvoj informacijskih tehnologija doveli u pitanje teritorijalnost autorskog i srodnih prava kada se predmeti tih prava iskorištavaju putem Interneta te da je uređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na teritorijalnom načelu potencijalno u suprotnosti s načelima jedinstvenosti unutarnjeg tržišta … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje