Romana Matanovac Vučković // Neke refleksije o Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

U radu se analiziraju neke odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u kojima se uređuje kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, u odnosu prema Direktivi 2006/123/EZ Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu. Posebna se pažnja posvećuje analizi izuzetaka od primjene Direktive o uslugama, sustava prethodnog odobrenja i naknadne kontrole zakonitosti rada udruga … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Neke refleksije o Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

Mladen Vukmir // Internet i alternative kolektivnom ostvarivanju prava

U tekstu se prikazuju neki od novih modela korištenja glazbenih i audiovi¬zualnih djela u digitalnom okružju. Opisuju se promjene u industriji zabave koje je donio Internet, ovlaštene online trgovine, koje se koriste klasičnim načinom prodaje glazbenih i audiovizualnih djela, ali u digitaliziranom mrežnom kontekstu, načini online distribucije izvan formata formalne on¬line trgovine kao što su vlastita distribucija i online platforme … Više

HDAPMladen Vukmir // Internet i alternative kolektivnom ostvarivanju prava

Romana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Europskoj uniji razmatra se s obzirom na činjenicu da su pojava i ubrzan razvoj informacijskih tehnologija doveli u pitanje teritorijalnost autorskog i srodnih prava kada se predmeti tih prava iskorištavaju putem Interneta te da je uređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na teritorijalnom načelu potencijalno u suprotnosti s načelima jedinstvenosti unutarnjeg tržišta … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Nenad Marčec // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

U radu se obrađuje pitanje prekograničnog ostvarivanja autorskog prava u digitalnom okruženju, posebno u odnosu na aktivnosti unutar Europske unije: Preporuka o prekograničnom ostvarivanju online prava, postupak pred Odjelom za tržišno natjecanje Europske komisije te Izvješće Europskog parlamenta u odnosu na Preporuku. Također se obrađuju i UNESCO Konvencija o kulturnoj raznolikosti te druge inicijative vezane uz ovu tematiku. Posebno se … Više

HDAPNenad Marčec // Poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Pavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Pokretanje i vođenje postupaka, rezultati poduzetih radnji i stvorena sud¬ska praksa glavni su pokazatelji koliko i u kojoj mjeri je propisima predvi¬đena zaštita autorskih i srodnih prava zaista uspješna te kako funkcionira u praksi. Predmet ovog rada je praksa udruga za kolektivno ostvarivanje prava i to prvenstveno Hrvatskog društva skladatelja i njegove stručne službe ZAMP pred redovnim sudovima Republike Hrvatske … Više

HDAPPavle Fellner // Ostvarivanje prava pred sudovima od strane udruga za kolektivno ostvarivanje prava (praksa Hrvatskog društva skladatelja u ostvarivanju kolektivne zaštite)

Kristina Delfin Kanceljak // Ostvarivanje izvođačkih prava – neki poslovni aspekti

Ovaj tekst nastoji općenito prikazati načine ostvarivanja izvođačkih prava s posebnim naglaskom na pojedine specifične i trenutno aktualne probleme. Objašnjena je uloga kolektivnih organizacija, kao i međunarodna suradnja organizacija kolektivne zaštite (tzv. A i B bilateralni ugovori, razlozi njihovog postojanja). Kolektivne organizacije imaju veliki značaj u ostvarivanju izvođačkih prava u cijelom svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj, a ovlaštenje … Više

HDAPKristina Delfin Kanceljak // Ostvarivanje izvođačkih prava – neki poslovni aspekti

Tomislav Radočaj // Pregovarati ili tarifirati

Rad se zasniva na praktičnim iskustvima Hrvatskog društva skladatelja – Zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP), udruge za kolektivno ostvarivanje prava, koja ta prava ostvaruje za nositelje autorskih prava na glazbenim djelima, kao i za druge udruge za kolektivno ostvarivanje prava (autori i producenti filmskih djela, umjetnici-izvodači, proizvođači fonograma, organizacije za radiodifuziju). Prikazuje zakonodavna rješenja u području utvrđivanja naknade autorima … Više

HDAPTomislav Radočaj // Pregovarati ili tarifirati

Peter Gyertyanfy // Collective administration of author’s rights. An opinion from Eastern Europe

Od općih pitanja vezanih na kolektivno ostvarivanje autorskih prava valja prvo ukazati na problem shvaćanja udruga za kolektivno ostvarivanje. Naime, po nekim shvaćanjima radi se o profitnim organizacijama koje su ekonomski odvojene od svojih članova. Takvo je shvaćanje ne samo djelomično pogrešno, već i samoubilačko. Za tržišni subjekt ne postoji naime nikakva potreba za detaljnim pravnim uređenjem prisilnog ostvarivanja. Štoviše, … Više

HDAPPeter Gyertyanfy // Collective administration of author’s rights. An opinion from Eastern Europe