Aleksandra Horvat // Digitalizacija i knjižnice

Cilj je rada upozoriti na poteškoće s kojima se susreću knjižnice kad žele prići opsežnoj digitalizaciji građe koju posjeduju. Za digitalizaciju, kao akt reprodukcije i akt stavljanja na raspolaganje javnosti, potrebno je prethodno dopuštenje nositelja prava. No knjižnice nemaju pomagala pomoću kojih bi mogle brzo i učinkovito identificirati i pronaći autore brojnih djela koje posjeduju. Nije posve sigurno da će … Više

HDAPAleksandra Horvat // Digitalizacija i knjižnice