Kristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Današnjim svijetom upravljaju tehnologija i mediji. Takav razvoj ima svoj utjecaj na pitanja autorskog i srodnih prava posebice zbog činjenice da je mogućnost rasprostiranja i dostupnosti predmeta zaštite bitno različitija od dosadašnjeg tradicionalnog načina. Bez obzira na navedeno, i fonogrami u digitalnom okruženju moraju ispuniti osnovnu pretpostavku za zaštitu, a to je da su legalni. Glavni preduvjeti zaštite samog fonograma … Više

HDAPKristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Mladen Vukmir // Abundance of sources – the true meaning of the terms copy and original; semantic changes in art and copyright terminology in digital environment and change of the role of law in digital societies

In modern societies the role of law is changing upon accelerated modifications of quantum, knowledge structure and information processing possibilities. The functions of copyright law and industrial property law are also experiencing historical changes, especially due to digitalization and global networking. The objective of this work is to delineate the constants and discontinuities in the legal protection of creativity through … Više

HDAPMladen Vukmir // Abundance of sources – the true meaning of the terms copy and original; semantic changes in art and copyright terminology in digital environment and change of the role of law in digital societies

Mladen Vukmir // Internet i alternative kolektivnom ostvarivanju prava

U tekstu se prikazuju neki od novih modela korištenja glazbenih i audiovi¬zualnih djela u digitalnom okružju. Opisuju se promjene u industriji zabave koje je donio Internet, ovlaštene online trgovine, koje se koriste klasičnim načinom prodaje glazbenih i audiovizualnih djela, ali u digitaliziranom mrežnom kontekstu, načini online distribucije izvan formata formalne on¬line trgovine kao što su vlastita distribucija i online platforme … Više

HDAPMladen Vukmir // Internet i alternative kolektivnom ostvarivanju prava

Silke von Lewinski // The implementation of the EC information society directive into German law

Europska smjernica o informatičkom društvu iz 2001. g. ima dvojake korijene: s jedne strane ona se temelji na vlastitoj inicijativi Europske komisije da da zakonodavni odgovor na izazove digitalne tehnologije, s druge strane ona se temelji na WIPO sporazumu o autorskom pravu iz 1996 g. i WIPO sporazumu o pravima umjetnika izvođača i proizvođača fonograma iz 1996. g. i cilja … Više

HDAPSilke von Lewinski // The implementation of the EC information society directive into German law