Kristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Današnjim svijetom upravljaju tehnologija i mediji. Takav razvoj ima svoj utjecaj na pitanja autorskog i srodnih prava posebice zbog činjenice da je mogućnost rasprostiranja i dostupnosti predmeta zaštite bitno različitija od dosadašnjeg tradicionalnog načina. Bez obzira na navedeno, i fonogrami u digitalnom okruženju moraju ispuniti osnovnu pretpostavku za zaštitu, a to je da su legalni. Glavni preduvjeti zaštite samog fonograma … Više

HDAPKristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Silke von Lewinski // Die Folgen der Cassina-Entscheidung des Europaeischen Gerichtshofs fuer das Verbreitungsrecht in den Mitgliedstaaten

U ovome radu analiziraju se posljedice odluke Europskog suda pravde u predmetu Cassina, u kojem je Sud odlučio da se pravo distribucije iz članka 4. Direktive o autorskom pravu u informatičkom društvu odnosi samo na oblike prijenosa vlasništva a ne na prijenos posjeda. Sud tvrdi da unatoč tomu države članice mogu u svojim nacionalnim zakonodavstvima, u kojima se uređuje pravo … Više

HDAPSilke von Lewinski // Die Folgen der Cassina-Entscheidung des Europaeischen Gerichtshofs fuer das Verbreitungsrecht in den Mitgliedstaaten