Željka Modrušan-Ranogajec // Nova sadržajna ograničenja autorskog prava

Značajne razlike koje postoje između odredaba sadašnjeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) i prethodnog Zakona o autorskom pravu (ZAP) u velikom su dijelu rezultat usklađivanja ZAPSP s međunarodnim ugovorima i smjernicama Europske unije. U radu se poredbeno analiziraju odredbe o ograničenju autorskog prava koje se nalaze u prethodnom zakonu i one koje se nalaze u aktualnom Zakonu … Više

HDAPŽeljka Modrušan-Ranogajec // Nova sadržajna ograničenja autorskog prava

Silke von Lewinski // The implementation of the EC information society directive into German law

Europska smjernica o informatičkom društvu iz 2001. g. ima dvojake korijene: s jedne strane ona se temelji na vlastitoj inicijativi Europske komisije da da zakonodavni odgovor na izazove digitalne tehnologije, s druge strane ona se temelji na WIPO sporazumu o autorskom pravu iz 1996 g. i WIPO sporazumu o pravima umjetnika izvođača i proizvođača fonograma iz 1996. g. i cilja … Više

HDAPSilke von Lewinski // The implementation of the EC information society directive into German law