Kristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Današnjim svijetom upravljaju tehnologija i mediji. Takav razvoj ima svoj utjecaj na pitanja autorskog i srodnih prava posebice zbog činjenice da je mogućnost rasprostiranja i dostupnosti predmeta zaštite bitno različitija od dosadašnjeg tradicionalnog načina. Bez obzira na navedeno, i fonogrami u digitalnom okruženju moraju ispuniti osnovnu pretpostavku za zaštitu, a to je da su legalni. Glavni preduvjeti zaštite samog fonograma … Više

HDAPKristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma

Dragutin Nemec // Ograničavanja korištenja digitalnih autorskih djela: utjecaj na knjižnice

Informatičko doba u knjižnice je donijelo autorska djela u digitalnom obliku, a dosadašnje iznimke i ograničenja u korist knjižnica postaju upitni. Neke od radnji umnažanja, posudbe, arhiviranja ili korištenja autorskih djela u do sada zakonom dozvoljene svrhe i za što širi krug korisnika, dodatno se sužavaju ili čak smatraju kršenjem autorskih i srodnih prava. Unatoč stajalištima da “digitalno nije drugačije”, … Više

HDAPDragutin Nemec // Ograničavanja korištenja digitalnih autorskih djela: utjecaj na knjižnice