Igor Gliha // O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu

Pravo koristiti tuđa autorska djela i izvedbe (pravo iskorištavanja autorskog djela odnosno izvedbe) stječe se u pravilu na temelju pravnog posla. To pravilo vrijedi i za autorska djela i izvedbe nastale u radnom odnosu te po­slodavac na temelju zakona nema nikakvih prava na njima (s izuzetkom računalnih programa). Poslodavac će steći pravo koristiti autorsko djelo ili izvedbu svog zaposlenika samo … Više

HDAPIgor Gliha // O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu

Mladen Vukmir, Olena Manuilenko // Računalni programi kao objekt zaštite prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

Ovaj napis posvećen je problematici pravne zaštite računalnih programa u Republici Hrvatskoj. Hrvatski pravni sustav je donošenjem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u nastavku teksta Zakon ili ZAPSP) dobio i odredbe kojima je izričito i detaljno uređena zaštita ove vrste autorskih djela. Ponajprije je cilj napisa prikazati prirodu računalnog programa kao autorskog djela, pa je tome posvećen i … Više

HDAPMladen Vukmir, Olena Manuilenko // Računalni programi kao objekt zaštite prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

Mladen Vukmir // Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 2(2001); str.9-39.   Influence of Technological Development on Copyright and Legal Nature of the Subject of Intellectual Property Protection This article explores two assumptions on intellectual property right. The first assumption claims that the development of copyright law is essentially determined by features of the technology used by the author to create works of … Više

HDAPMladen Vukmir // Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva