Josip Kos // Problemi u vezi s teretom dokazivanja u sporovima za zaštitu autorskog i srodnih prava

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, dalje u tekstu: ZASP’ utemeljio je zakonskopravnu zaštitu autorskih i srodnih prava. Fizičke osobe postaju autori i nositelji srodnih prava ex lege (sukladno odredbama ZASP) u trenutku stvaranja (materijaliziranja ideje ili umjetničkog izvođenja) takvih djela i od tada imaju pravo na sudsku zaštitu tih djela od svakog neovlaštenog zadiranja trećih, sukladno odredbama ZASP. … Više

HDAPJosip Kos // Problemi u vezi s teretom dokazivanja u sporovima za zaštitu autorskog i srodnih prava