Romana Matanovac Vučković // Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu

U radu se obrađuje pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu u hrvatskom, njemačkom, francuskom i engleskom pravu. Uspoređuju se načela uređenja pripadanja autorskog prava na autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu. To je potrebno za obradu teme budući da u tim državama nema posebnih propisa o autorskim djelima stvorenim u radnom odnosu na sveučilištu. Stoga se opća pravila … Više

HDAPRomana Matanovac Vučković // Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu