Autorica u tekstu obraduje zakonski položaj autora – zaposlenika, koji u radnom odnosu, izvršavajući svoje obveze ili postupajući po uputama poslodavca, stvara autorska djela. Upozorava na posebnosti hrvatskog zakonodavstva i prikazuje uređenje po starom Zakonu o autorskom pravu i novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Komparativno prikazuje primjere i mogućnosti drukčijeg uređenja o autorskim djelima stvorenim u izvršavanju ugovora o radu. Posebno obrađuje i pravni položaj umjetnika izvođača u odnosu prema izvedbi koju umjetnik izvođač stvori izvršavajući svoje obveze iz ugovora o radu ili po uputama svog poslodavca.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 113-125.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPSilke von Lewinski // Works created under an employment contract